ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณสร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000