ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลัง

thzh-CNenja

กิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว นำบุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากล จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจเพื่อให้กำลังใจแก่คนพิการ มอบของขวัญปีใหม่และของรางวัล ภายในงานได้เปิดเวทีให้ผู้พิการได้แสดงผลงานขององค์กรคนพิการ การแสดงของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว การแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากฝีมือองค์กรคนพิการ การแสดงความสามารถด้านดนตรี กิจกรรมนันทนาการ พร้อมทั้งมอบของขวัญปีใหม่และจับสลากของขวัญรางวัลให้แก่ผู้พิการที่มาร่วมงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะครูหน่วยบริการอำเภอวังน้ำเย็นออกพื้นที่ให้บริการนักเรียนตามบ้าน เพื่อติดตามพัฒนาการนักเรียน
ในโอกาสนี้ได้มอบผ้าห่ม "คลายหนาวให้น้อง ปี1" ให้กับนักเรียนของหน่วยบริการอำเภอวังน้ำเย็นที่อยู่ในเขตเทศบาลวังน้ำเย็น และจะมอบให้กับนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว หน่วยบริการอำเภอวังน้ำเย็นให้ครบ100% ในสัปดาห์ต่อไป♥️♥️
320162499 536180765097170 7292006035087227443 n
320226675 5672537629497239 3207665210037446288 n
320773579 866197574594862 8759490873554789037 n

นางสาวน้ำเพชร คงเพรชศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ครูและบุคลากร ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ครบรอบ 28 ปี ซึ่งจังหวัดสระแก้วได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็นจังหวัดลำดับที่ 74 ของประเทศไทย โดยมีพิธีบวงสรวงและเจริญพุทธมนต์ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว และพิธีบวงสรวง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระสยามเทวาธิราชจำลอง

บวงสรวง1 12 64

 

 

วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงาน วันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ “ครูดีศรีสระแก้ว” พร้อมเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติและรางวัลครูดีที่ศิษย์รัก จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอำเภอเมืองสระแก้ว โดยมีหัวข้อแก่นสาระ (Theme) ในการจัดงาน คือ "พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality" ทั้งนี้ ภายในงานมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสระแก้ว

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565
นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วย นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นายช่างโยธาจังหวัดสระแก้ว นายศุพลพงษ์ บัวหล้า นายช่างโยธาอาวุโส2 ลงพื้นที่รังวัดที่ดินและปักหลักโฉนดที่ดิน ในการก่อตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดสระแก้ว ณ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ปักโฉนด

งานกิจกรรม  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ประชุมออนไลน์ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ ZOOM MEETING เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษมีทิศทางและคุณภาพตามมาตรฐาน

ประชุมปรับมาตราฐาน

 

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ อาคารพวงชมพู โดยได้รับเกียรติจ่าสิบเอกชริน อยู่ถาวร ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด และนางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงาน ภายในกิจกรรมมีการจัดฐานกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีอารมณ์ดี พัฒนาทักษะ กล้าแสดงออก และขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ให้การสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล ทุนการศึกษา อาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

อาจเป็นการ์ตูนรูป 1 คน

 

วันที่ 23 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เพื่อพบปะผู้บริหารและครูบุคลากร ติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาพิเศษในจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นหน่วยงานต้นแบบในการให้บริการด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการให้จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุม อาคารพุทธรักษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

272866605 419501839967565 802835930047902453 n

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว นำนักเรียนในหน่วยบริการอำเภอวังน้ำเย็น และอำเภออรัญประเทศ ร่วมฉีดวัคซีน Kick off ป้องกัน COVID-19 (Pfizer) เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี ในกิจกรรม สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน "ปลอดภัย - เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" ณ โรงเรียนวังหลังวิทยาอำเภอวังน้ำเย็น และโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญอำเภออรัญประเทศ

LINE ALBUM 2021.8.20 ๒๑๑๐๒๒ 0