ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลัง

LINE ALBUM ต้อนรับผู้อำนวยการ ๒๓๑๐๐๖ 4

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้วร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้วและได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร ผู้แทน กลุ่มสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 ผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดสระแก้ว และคณะครู บุคลากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม อาคารพุทธรักษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ