ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลัง

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว นางอานุชิต แก้วก่า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และ นางสาวสุทธิรัตน์ พิมพ์มุ่งหวายศึกษานิเทศ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการผู้ประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อาคารพุทธรักษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ข้อความ