ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เรียนดี มีความสุข

วันที่ 2 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางศุภวรรณ ศรีอุบล รองผู้อำนวยการฯ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

sk002