ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลัง

thzh-CNenja

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ อาคารพวงชมพู โดยได้รับเกียรติจ่าสิบเอกชริน อยู่ถาวร ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด และนางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงาน ภายในกิจกรรมมีการจัดฐานกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีอารมณ์ดี พัฒนาทักษะ กล้าแสดงออก และขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ให้การสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล ทุนการศึกษา อาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

อาจเป็นการ์ตูนรูป 1 คน