ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลัง

วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงาน วันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ “ครูดีศรีสระแก้ว” พร้อมเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติและรางวัลครูดีที่ศิษย์รัก จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอำเภอเมืองสระแก้ว โดยมีหัวข้อแก่นสาระ (Theme) ในการจัดงาน คือ "พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality" ทั้งนี้ ภายในงานมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสระแก้ว

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน