ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เรียนดี มีความสุข

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว นำบุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากล จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจเพื่อให้กำลังใจแก่คนพิการ มอบของขวัญปีใหม่และของรางวัล ภายในงานได้เปิดเวทีให้ผู้พิการได้แสดงผลงานขององค์กรคนพิการ การแสดงของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว การแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากฝีมือองค์กรคนพิการ การแสดงความสามารถด้านดนตรี กิจกรรมนันทนาการ พร้อมทั้งมอบของขวัญปีใหม่และจับสลากของขวัญรางวัลให้แก่ผู้พิการที่มาร่วมงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน