ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลัง

วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดประชาสามัคคี (วัดหนองนกเขา) โดยมีคณะครูอำเภอเมืองสระแก้ว บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ฟังพระธรรมเทศนา ถวายปัจจัยและสังฆทาน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนยึดมั่นและเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา.jpg