ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลัง

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566

ด้วยมูลนิธิคุณพุ่ม ได้จัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566 ในส่วนของจังหวัดสระแก้ว ได้รับการอนุมัติจัดสรรทุนการศึกษาแก่เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ และได้รับการศึกษาตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะรายบุคคล  จำนวน 103 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 515,000 บาท โดยมอบให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ประสานงานทำหน้าที่รับสมัคร ซึ่งมีผู้ยื่นคำขอสมัครรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ทั้งสิ้นจำนวน 196 คน  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566 และดำเนินการจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566 ในจังหวัดสระแก้ว

                    บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายชื่อและรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566

831331.jpg

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

145023.jpg

 

นางศุภวรรณ  ศรีอุบล

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

วิทยฐานะ ชำนาญการ

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อสอบถาม

โทร : 037425251

อีเมล์ : sakaeo_obec@hotmail.com

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png6.png7.png8.png4.png6.png
วันนี้44
เมื่อวานนี้83
อาทิตย์นี้225
เดือนนี้511
รวม67846

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน