ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว : เรียนดี มีความสุข

พันธกิจ (Mission)

      

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้บริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

2. พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. พัฒนากระบวนการการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และระบบบริการช่วงเชื่อมต่อ

4. พัฒนากระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการ โดยครอบครัวและชุมชน

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

8. ส่งเสริม สนับสนุน การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและภาคีเครือข่าย เพื่อการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

831331.jpg

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

145023.jpg

 

นางศุภวรรณ  ศรีอุบล

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

วิทยฐานะ ชำนาญการ

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อสอบถาม

โทร : 037425251

อีเมล์ : sakaeo_obec@hotmail.com

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png8.png6.png9.png9.png3.png
วันนี้4
เมื่อวานนี้77
อาทิตย์นี้81
เดือนนี้1865
รวม86993

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน